Türkiye Vücut Geliştirme Fitness Ve Bilek Güreşi Federasyonu

vucut gelistirme federasyonu
Türkiye Vücut Geliştirme Fıtness Ve Bilek Güreşi Federasyonu, 1970 yılından beri Halter ve Jimnastik Federasyonları bünyesinde yer almış ve faaliyetlerini sürdürmüştür. 1991 yılında Vücut Geliştirme Federasyonu adıyla kurumsallaşmıştır. 1997 yılına gelindiğinde ise Fitness branşının da Federasyonda yer almasıyla ismi Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu olarak yeniden güncellenmiştir. 2002 yılında vücut geliştirme ve fitness branşlarına ek olarak faaliyetler bağlamında bilek güreşi branşının da eklenmesi sonucunda Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu olarak 3 ayrı branşta hizmet vermeye başlamıştır.

1 Ekim 2014 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 29136 sayılı mükerrer mevzuata göre; Federasyon, özel hukuk hükümlerine bağlı olup bağımsız statüye ve tüzel kişiliğe sahiptir. Merkezi Ankara’da bulunmaktadır. Ayrıca il temsilcilikleri vardır.

Federasyonun merkez teşkilatı; genel kurul, yönetim kurulu, denetim kurulu, disiplin kurulu ve genel sekreterlik olmak üzere 5 temel birimden oluşmaktadır. Peki bu federasyon ne işe yarar ve ne gibi görevleri vardır, antrenör olmanın şartları nelerdir gibi merak edilen tüm soruların cevaplarını bu yazıda yanıtlıyoruz.

Vücut Geliştirme Fitness Ve Bilek Güreşi Federasyonu

Fitness, bodybuilding ve bilek güreşi ile ilgili faaliyetlerin resmi bir kurum tarafından düzenlenmesi  ilgili branşların gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca federasyonun geliştirilmesi ile birlikte bu branşlardaki sporcuların desteklenmesi amatörce değil, daha profesyonel şekilde gerçekleştirilmiş olacaktır. O nedenle tüm sporla ilgili federasyonların desteklenmesi sporu ve dolayısıyla sağlıklı yaşamı desteklemek anlamına gelmektedir.

Ekim 2014 yılında yayınlanan mevzuata göre Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness Bilek Geliştirme Federasyonun görev ve yetkileri aşağıdaki gibi sıralanmıştır:

Görevleri Nelerdir?

1) İlgili branş faaliyetlerini düzenleme ve geliştirme: Spor dalının Türkiye düzeyinde dengeli yayılıp gelişmesini sağlamak, bilek güreşi, fitness ve vücut geliştirme konularında her türlü düzenlemeyi yapmak, projeler üretmek,  kararlar almak ve uygulamak federasyonun en temel görevidir.

2) Türkiye’nin uluslararası düzeyde temsil edilmesi: IFBB, WAF ve diğer üye olunacak uluslararası federasyonlar tarafından konulan ve uygulanan uluslararası kuralların ve mevzuatın uygulanmasını sağlamak ve Türkiye’yi ilgili spor dalı ile ilgili uluslararası faaliyetlerde temsil etmek.

3) Yarışmaları ve benzer faaliyetleri düzenleme ve denetleme: Spor dalının gelişmesini, her yaş gurubunda yapılmasını ve ülke genelinde yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla, yurt dışından ve yurt içinden Federasyonun görev alanına giren faaliyetlerle ilgili gelişmeleri izlemek, bu sporla ilgili kişi ve kuruluşlar arasında ilişkileri düzenlemek, müsabaka, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek.

4) Spor elemanlarının yetiştirilmesi ve belgelendirme:  Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonların belirlediği eğitim kriterlerine uygun olarak işbirliği içerisinde, hakem, gözlemci, antrenör ve benzeri diğer spor elemanlarının yetiştirilmesini ve eğitilmesini sağlamak, başarılı olanların belgelerini düzenleyip tescillerini yapmak, bunların çalışmalarını sürekli izlemek.

5) Atama görevi: Yurt içinde müsabakalar düzenlemek, düzenlenen müsabakaların devamlılığını sağlamak, hakem, temsilci ve gözlemci atamasını yapmak.

6) Yenilikleri uygulama: Yabancı ülkelerdeki vücut geliştirme, fitness ve bilek güreşi spor dalları ile ilgili gelişmeleri ve yenilikleri izleyerek, bu bilgilerden ülke içinde daha çok sporcunun yararlanmasını sağlamak.

7) Standartların uygulanması: Spor dalında kullanılan malzemelerinin standartlarını uluslararası kurallara göre tespit ederek bunların yurt içinde ve yurt dışında yaptırılmasına veya temin edilmesine çalışmak.

8) İşbirliği ve uyuşmazlıkların çözümü: Kulüpler, il müdürlüğü, il temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimle işbirliği yapmak, aralarında doğabilecek teknik uyuşmazlıkları çözümlemek.

9) Bilimsel organizasyonların düzenlenmesi: Genel Müdürlük ile uluslararası federasyonun izni ile uluslararası kurs, seminer, panel, sempozyum ve spor organizasyonları düzenlemek.

10) Sporculara profesyonel destek: Uluslararası müsabakalara iştirak edecek olan milli takım sporcuları ile menajer, antrenör, yardımcı antrenör, hakem, masör, doktor ve istatistikçi gibi teknik kadroları seçmek, seçilen takımların müsabakalara hazırlanmalarını ve katılmalarını sağlamak.

11) Tahkim Kurulu kararlarını uygulamak: Eğer genel kurul başkanlık divanı oluşmadıysa genel kurul kararlarına karşı bu kurula başvurulabilir. Federasyon tahkim kurulunun kararlarını uygulamak zorundadır.

12) En iyi sporcuların yetiştirilmesi ve bu amaç için önlem alınması: Yüksek performanslı sporcu yetiştirmek, sonuçlara göre başarılı sporcuların takibini yapmak ve bu sporcuların yetişmesi için gerekli tedbirleri almak.

13) Hazırlık: Her kademedeki sporcular için eğitim ve hazırlık kampları açmak.

14) Medya ile ilgili görevleri: Spor dalları ile ilgili arşiv ve istatistik çalışmaları yapmak, eğitici film, slayt ve broşür hazırlayarak bu konuda basın ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak.

15) Prosedürleri belirlemek: Spor dalları ile ilgi belirli bir sistemin uygulanması için yapılacak işlemleri belirlemek ve uygulamasını sağlamak.

16) Talimatlarla ilgili görevleri: Spor dalı müsabakalarının düzenlenmesi için talimatlar hazırlamak ve uygulamak.

17) Teşkilatı yapılandırma: İl temsilciliklerini kurmak.

18) Koordinasyon: İl müdürlüğü ve illerdeki temsilcilerin kendi aralarında ve Federasyonla koordineli bir şekilde çalışmalarını sağlamak.

19) Kaynaklar oluşturmak: Federasyonun amacına yönelik çalışmaları gerçekleştirmek ve  spor dalına kaynak sağlamak amacı ile iktisadi işletme kurmak.

20) Yeterlilik belgeleri verme ve  kriterlerin belirlenmesi: Yurt içinde açılmış ve açılacak kulüpler ve ticari sportif amaçlı vücut geliştirme, fitness, bilek güreşi ve benzeri salonlarla özel beden eğitimi ve spor salonlarının çalışabilmeleri için her bir spor dalı ile ilgili olarak gerekli kuralları düzenlemek, talimat hazırlamak, denetimlerini yapmak, açılışta “yeterlilik belgesi” vermek ve her yıl tüm salonların denetimini yaparak çalışmalarının devamı için gerekli belgeyi vermek, uygun olmayanların uygun hale getirilmesini sağlamak veya gerekli işlemini yapmak.

21) Planları hazırlama ve ilgili bakana sunma: Federasyonun yıllık ve dört yıllık master ve stratejik planını, performans programını içeren taahhütnameyi Bakana sunmak.

22) Gelişmeleri sağlama: Yurt dışında ve yurt içinde Federasyonun görev alanına giren faaliyetlerle ilgili gelişmeleri izlemek, bu sporlarla ilgili kişi ve kuruluşlar arasında ilişkiler düzenlemek, müsabaka, kamp, çalışma ve diğer faaliyetleri programlayıp bunların uygulamalarını kontrol etmek.

Sponsorluk ve Ödüllendirme

Sponsorluk ve ödüllendirme, Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Üstün Başarı Gösterenlerin Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik ile 25494 sayılı ve 16/6/2004 tarihli ve  Resmi Gazete’de yayımlanmış Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sponsorluk Yönetmeliği bağlamında gerçekleştirilmektedir.

Kanunlara uygun olmak şartıyla federasyon tarafından çıkarılmış talimat hükümlerine göre  kulüp ve antrenörlere ödül verilebilir. Ancak bunun için gerekli olan kaynaklar, Spor Toto Teşkilat Başkanlığından gelen reklam gelirlerinden ve Genel Müdürlük bütçesinden karşılanamaz.

Ödül ve nakdi yardımlar, 3 Kasım 2010 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış 27748 sayılı yönetmeliğe göre belirlenmektedir. Ödüller tatmin edici düzeyde olup kapsamında olimpiyat oyunlarından Türkiye Futbol Federasyonunun uluslararası müsabakalarında başarılı olan spor dallarına kadar her türlü spor dalında başarılı olan sporcular yer almaktadır.

Özellikle olimpik sporlarda kazanılan ödüller oldukça cezbedici düzeydedir. Örneğin; Olimpiyat ve paralimpik oyunlarının ferdi müsabakalarında birinci olan sporcuya 2000 adete kadar cumhuriyet altını karşılığı nakit ödülü verilebilir. İkinciye 1500, üçüncüye ise 1000 adet karşılığı para ödülü layık görülebilir. Bu da çok ciddi bir yardımdır. Allah devletimizi ve milletimizi korusun.

Rekor kırılması durumunda kazanılan yüzde 50’si daha fazlası verilir. Bunlar gerçekten sporcuların motivasyonunu artırıcı ödüllerdir ancak ödüllerin ne olduğunun bu sporculara duyurulması gerekir. Biz de kalitelibeslenme.com olarak sizlere bu ödülleri açıklayarak iyi bir iş yaptığımızı düşünüyoruz.

Yukarıda adı geçmeyen diğer branşlarda kazanılan derecelere ve başarılara ise 200 cumhuriyet altınına kadar ödül verilebilmektedir. Ayrıca ödüllü ya da ödülsüz olduğu belirtilen yarışmalarda bile eğer iyi bir derece ve başarı kazanıldıysa 75 cumhuriyet altınına kadar ödüllendirme yapılabilir.

Faydalanılan Kaynaklar:

  1. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/10/20141001M1-26.htm
  2. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2010/11/20101103-6.htm

Bu yazıyı okuyanlar şunları da okudu:

1 Yorum

  1. mehmet-3 Nisan 10, 2015

Ne düşündüğünüz bizim için çok önemli!