Gastronomi Nedir? Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Çoğumuz gastronomi ne demek tam olarak bilmiyoruz ve aşçılık ile aynı kategoride değerlendiriyoruz. Bunun için, üniversite tercihi yaparken gastronomi ve mutfak sanatları bölümlerine ön yargı ile yaklaşıyoruz. Oysa ki gastronomi eğitimi alanlar, önümüzdeki 30 yılın en önemli meslekleri arasında adı geçen gastronomi uzmanı olma fırsatını yakalayabilir. Ayrıca gastronomi iş olanakları ve çalışma alanları açısından oldukça yaratıcı ve umut verici niteliktedir.

Ne var ki gastronomi okumak, aşçı olmak ve tüm ömrünü mutfakta geçirmek anlamına gelmez. Bunun böyle olmadığını, Fransa’nın gastronomi öncüsü olarak görülen Brillat Savarin, “Bana ne yediğini söyle sana kim olduğunu söyleyeyim” sözüyle açıkça ortaya koymuştur. Ona göre gastronomi, insan beslenmesi hakkında her şeyin zihinsel bilgisidir.

Bununla birlikte gastronomi ve mutfak sanatları bölümünde öğrenci olmak, derslere gömülüp sıkıcı teorik bilgileri ezberlemekten ibaret değildir. Üniversitelerin ilgili bölümleri, gastronomi festivalleri ve çeşitli etkinlikler düzenleyerek öğrencileri kariyer geleceği açısından da destekler. Bu açıdan bakıldığında gastronomi bölümünde okumak oldukça zevkli olabilir ve iyi bir geleceğin anahtarı olabilir. Peki gastronomi tam olarak ne demek ne anlama geliyor? Gelin daha yakından bakalım.

1) Gastronomi Nedir?

gastronomi ve mutfak sanatları

Gastronomi nedir?

Yunanca’da gastro yemek ve nomos kanun demektir. Ancak gastronomi için “yemek kanunu” çevirisi yetersiz kalmaktadır. Günümüzdeki anlamıyla ilk defa Fransalı yazar Joseph Berchoux’un kullandığı gastronomi, yemek ile kültür ilişkisini inceleyen geniş bir kavramdır. Bu anlamda, sadece yemek yapmanın ötesinde farklı kültürleri öğrenmekle de ilgilidir.

Yeni mutfak kültürleri ortaya çıktıkça gastronominin anlamında da farklılık görülebilir. Bazı gastronomi akımları, yemeklerin sadece lezzet verici, görsel açıdan şölen etkisi yaratan ve insan hazzını okşayan yanı ile ile ilgilenir. Ancak ortaya çıkan yeni akımlar besinlerin büyüleyici görselliği yanında insan üzerindeki etkilerinin de ele alınması gerektiğini savunur.

Bununla beraber, gastronominin doğuşuna bakıldığında besinlerin sağlık üzerindeki etkilerinin de önemli olduğu görülür. Örneğin, Brillat Savarin 1825 yılında yayınlanan “Tadın Fizyolojisi” adlı eserinde gastronomi kavramına geniş bir yer ayırmıştır. Ona göre gastronomi, insan için en üstün beslenme biçiminin önerilerek korunmasını sağlamayı amaçlar.

Savarin’in tanımında geçen insanın korunması ise ancak sağlıklı beslenme ile sağlanabilir. Yani gastronominin amacı sadece lezzetli değil, aynı zamanda sağlıklı yemek hazırlamak ve sanatsal bir şekilde sunmaktır. Örneğin fast food kültüründe gıdalar oldukça lezzetli, görsel açıdan oldukça iyi bir şekilde sunulur. Ancak sağlık üzerinde pek olumlu etkileri yoktur. Peki bu tür önemli bilgileri bilmeyen biri iyi bir gurme olabilir mi düşünmek gerekiyor.

2) Gastronomi ve Yemek İlişkisi

Yeni akımlara göre gastronomi nedir diye sorulduğunda lezzet, görünüm, hijyen ve kaliteli beslenme kavramları önem kazanıyor. Çünkü hızlı yemek alışkanlıkları tüm Dünya’da obezite problemlerini artırmaya başlamış ve yemeklerin sağlıklı olması gerekmiştir.

Gastronomi renk, koku, tat açısından güzel ancak sağlıklı yemeklerin hazırlanması, tecrübe edilmesi ve sunulması şeklinde yorumlanabilir. Yukarıda yer alan ifadede kalite kavramından söz edildiğine göre bu kavramı biraz daha açmak faydalı olabilir.

Kalite kavramı çok boyutlu bir sisteme karşılık geliyor. Gıdadaki özelliklerin bazıları tüketici tarafından algılanabilir ancak bazılarının algılanması mümkün değildir. Örneğin; renk, koku, tat ve kıvam gibi özellikler algılanabilir. Bununla beraber gıdanın içeriğinde bulunan maddeler duyular ile algılanamaz. Bu maddelere metal iyonları, pestisit ve mikotoksin örnek verilebilir.

Kaliteli gıda denilince gıdanın fiziksel, hijyenik- toksikolojik, teknik ve duyusal olmak üzere dört bileşen üzerinde durulmaktadır. Birincisi fizyolojik kalite yeterli ve dengeli beslenme için gerekli olan besin değeri olarak karşımıza çıkar.

Gıdanın günlük gereksinimi karşılama düzeyi nedir? Bu soruya verilen cevap fizyolojik kalitenin bir ölçüsü olarak nitelendirilebilir. Örneğin sağlıklı bir insan günlük olarak izolösin, lösin ve valin gibi tam sekiz çeşit aminoasit, 14 çeşit vitamin, 21 çeşit, 1 yağ asidi, 1,5 – 2 litre su, protein, karbonhidrat ve yağ almalıdır. İşte gıdanın bunları karşılama düzeyi onun fizyolojik kalitesini gösterir.

Kaliteli gıdanın ikinci bileşeni hijyenik ve toksikolojik bileşendir. Buna göre gıda hijyenik yani temiz olmalıdır ve içinde zehir ya da kimyasal maddeler bulunmamalıdır. Bu özelliğin gıdada olması onun güvenli gıda olduğunun bir göstergesidir.

Tüketicinin en çok dikkat ettiği özellik ise duyusal kalitedir. Duyusal kaliteye aynı zamanda tadım değeri olarak da isimlendirilir. Pazarlama açısından oldukça önemlidir. Öyle ki tüketici sağlıklı ve güvenli bir gıdadan tadı iyi olmadığı için vazgeçebilir.

Yemeğin tadı, zayıflama ve kilo alma gibi hedefler veya bazı hastalıklar söz konusu olduğunda dikkate alınmayabilir. Örneğin zayıflama hedefini gerçekleştirmek isteyen biri için tadın pek bir önemi olmayabilir. Ancak bilinçli tüketici gıdanın tadından ve görünümünden ziyade onun güvenilir ve sağlıklı olma durumuna odaklanmaktadır.

Teknik kalite ise gıdanın biçimsel özellikleri ile ilgilidir. Bu özellikler ise viskozite, kıvam, sertlik, yumuşaklık, lif miktarı, çiğnemeye karşı dirençlilik, renk ve parlaklık olarak sıralanabilir. Kalite bileşenleri bağlamında gastronomi ile insanlara nefis tatlar sunulurken keyifli zaman ve sağlıklı yemek keyfi de sunulabilmektedir.

O halde gastronomi nedir sorusuna yukarıda verilmiş olan cevaplar tam olarak doğru değildir. Gastronomi, yemek ve kültür arasındaki ilişkileri inceler, hem lezzetli hem kaliteli hem de estetik yemekler ile toplumun, kültürün ve coğrafyanın etkilerini de içine alan bir çalışma olarak tanımlanabilir. Başka bir ifade ile gastronomi; insanlara sağlıklı, keyifli, kaliteli ve lezzetli yiyecekler hazırlamanın ve sunmanın ötesinde onlara güzel zaman yaşatma sanatıdır da denilebilir.

3) Literatüre Göre Gastronomi Ne Demek?

Gastronomi; kimya, biyoloji, coğrafya, tarih, edebiyat, tarım, antropoloji, müzik, felsefe, psikoloji ve sosyoloji ilgili bir kavrama ve değerlendirme içerdiği için disiplinler arası bir alandır (1). Bir başka bir ifade ile gastronomi; “İnsanların tüketimi için yiyeceklerin seçilmesi, birleştirilmesi, hazırlanması, işlenmesi ve servis edilmesidir.” (2).

Gastronomi tarihi 1800’lü yıllara kadar uzanmaktadır. Fransız metinlerinde gastronomi gıda, bilim, toplum ve sanat arasındaki ilişkiler olarak tanımlanmıştır. İnsanlık tarihi boyunca yiyeceklerin toplanması, avlanması ve pişirilmesi önemli bir rol oynamıştır. Gastronomi tarihi, çeşitli dönemlerdeki yiyecek alışkanlıkları, tarımın gelişimi, ticaret yollarının etkisi, göçler ve teknolojik ilerlemeler gibi faktörleri içerir.

İnsanlar avcı-toplayıcı dönemlerde yiyecekleri avlayarak ve doğadan toplayarak temin ederken, tarımın keşfiyle birlikte yerleşik hayata geçildi. Tarımın başlamasıyla birlikte bitkilerin yetiştirilmesi, hayvanların evcilleştirilmesi ve gıda üretiminin artmasıyla birlikte yiyecek kültürü de şekillenmeye başladı. Bu dönemlerdeki gastronomi, yerel kaynaklara dayalıydı ve genellikle temel besin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gerçekleştirilen basit pişirme yöntemlerini içeriyordu.

Antik dönemlerde Mısır, Mezopotamya, Yunan ve Roma gibi medeniyetlerde gastronomi, daha karmaşık hale geldi. Bu dönemlerde üst sınıflar, yemekleri bir sanat olarak gören zengin sofralar hazırlıyor ve lüks malzemeler kullanıyordu. Yiyeceklerin sunumu ve sunum şekilleri büyük önem taşıyordu. Bu dönemlerde yemeklerin hazırlanması ve sunumuyla ilgili tariflerin kaydedilmesi de başladı.

Orta Çağ döneminde, gastronomi etrafında birçok gelenek ve ritüel gelişti. Farklı kültürlerin etkileşimi, ticaret yollarının genişlemesi ve keşiflerle yeni malzemelerin tanıtılması gastronomiyi etkiledi. Özellikle 15. ve 16. yüzyıllarda Yeni Dünya’dan getirilen patates, domates, biber gibi malzemelerin Avrupa mutfağına dahil edilmesi gastronomide büyük bir dönüm noktası oldu.

Endüstri Devrimi ve modern çağ ile birlikte yiyecek üretimi, işlenmesi ve dağıtımı büyük ölçüde değişti. Endüstriyel gıda üretimi, paketlenmiş ürünlerin yaygınlaşması ve fast food kültürünün ortaya çıkmasıyla birlikte gastronomiye yeni bir boyut eklendi. Bununla birlikte, aynı dönemde slow food hareketi gibi geleneksel ve yerel gıdaların değerlendirilmesini ve sürdürülebilirliği teşvik eden yaklaşımlar da ortaya çıktı.

Günümüzde gastronomi, yerel mutfakların korunması, yenilikçi tariflerin geliştirilmesi, sağlıklı beslenme, sürdürülebilirlik ve küresel yemek kültürü gibi birçok konuyu içeren geniş bir alandır. Gastronomi tarihsel olarak insanlıkla birlikte evrim geçirmiş ve kültürel, sosyal ve teknolojik değişimlerle birlikte şekillenmiştir.

4) Gastronomi Bölümü Nedir?

Gastronomi bölümü, yiyeceklerin hazırlanması, sunulması ve sunumunun yanı sıra yiyeceklerin kültürel, tarihsel, bilimsel ve işletme yönlerini inceleyen bir akademik programdır. Bu bölümde öğrencilere, yemeklerin hazırlanması ve sunulmasıyla ilgili pratik becerilerin yanı sıra gastronomiyle ilgili teorik bilgiler de aktarılır.

Gastronomi bölümü öğrencileri, yiyeceklerin bileşenlerini, besin değerlerini, mutfak tekniklerini, yiyeceklerin sunumuyla ilgili estetik ve yaratıcı becerileri, yemek kültürünü ve gastronomi endüstrisini öğrenirler. Aynı zamanda, yiyecek ve içecek işletmeciliği, restoran yönetimi, yiyecek turizmi, gıda güvenliği, beslenme bilimi ve yemek kültürü gibi konular da bu programın içeriğinde yer alabilir.

Gastronomi bölümü mezunları, şeflik, restoran yönetimi, yiyecek turizmi, yiyecek ve içecek işletmeciliği, gıda yazıları, yiyecek danışmanlığı gibi çeşitli kariyer alanlarında çalışabilirler. Ayrıca, kendi restoranlarını açma veya yiyecek ve içecek endüstrisinde girişimcilik yapma gibi fırsatlara da sahip olabilirler.

Gastronomi bölümü, yiyecekler ve mutfakla ilgili derinlemesine bilgi edinmek ve kariyerlerini bu alanda geliştirmek isteyen öğrenciler için bir seçenek olabilir.

5) Gastronomi Ve Mutfak Sanatları Bölümü

Gastronomi ve mutfak sanatları genellikle birbirine yakın ancak farklı odaklara sahip olan iki kavramdır. Gastronomi, yiyeceklerin hazırlanması, sunumu, sunumunun yanı sıra yiyeceklerin kültürel, tarihsel, bilimsel ve işletme yönlerini inceleyen bir disiplindir. Mutfak sanatları ise yiyeceklerin hazırlanmasıyla ilgili pratik becerileri içeren bir sanat dalıdır.

Birçok üniversitede gastronomi ve mutfak sanatları bir arada ele alınarak “Gastronomi ve Mutfak Sanatları” adı altında bir bölüm oluşturulabilir. Bu bölümde, hem teorik gastronomi bilgileri hem de mutfak becerileri öğretilir. Öğrencilere yiyeceklerin bileşenleri, mutfak teknikleri, sunum becerileri, yiyecek kültürü, restoran yönetimi gibi konular aktarılır. Pratik atölye çalışmaları ve staj programları da bu bölümde sıklıkla yer alır.

Ancak bazı üniversitelerde gastronomi ve mutfak sanatları ayrı ayrı bölümler olarak da bulunabilir. Gastronomi bölümü daha çok teorik bilgiler üzerine odaklanırken, mutfak sanatları bölümü daha çok pratik becerilerin kazandırıldığı bir program olarak düzenlenebilir.

Sonuç olarak, her üniversitenin program yapısına ve tercihlerine bağlı olarak gastronomi ve mutfak sanatları aynı bölümde veya ayrı bölümler halinde yer alabilir. Bu nedenle, ilgili üniversitelerin programlarını incelemek ve tercihlerinizi buna göre yapmak önemlidir.

Bu bölüm dört yıllıktır. İki farklı bölüm var. Birisi Gastronomi, diğeri ise Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümüdür. Birinci sınıfta genellikle uygulama dersleri ön planda olmuyor. İlk iki sene teorik derslere yer veriliyor. Derslerde Türk mutfak kültürü, Osmanlı mutfak kültürü ve dünya mutfak kültürlerinin inceleniyor.

Bölümlerdeki eğitim, yiyeceklerin bilimsel, tarihsel ve kültürel boyutları hakkında teorik bilgiler ışığında şekilleniyor. Gastronomi hakkında yapılan araştırmalar ve sonrasında bunların uygulamaya dökülmesinin de ötesinde hazırlama, sunum gibi özellikleri de içeriyor.

İkinci yıldan sonra teorik derslerin yerini uygulama dersleri alabiliyor. Bu süreçte öğrencilerin mutfakta uygulama yapmalarına, çeşitli yarışmalara ve festivallere katılımları sağlanıyor.

Üniversite tercihi yapanlar ise gastronomi ve gastronomi mutfak sanatları arasındaki fark nedir merak ediyor. Hemen söyleyeyim. İkisi arasında hiç bir belirgin fark bulunmuyor. Sadece üniversitelerin bölüme verdiği isim farklı hepsi bu.

6) Gastronomi ve Aşçılık Arasındaki Farklar

Gastronomi ve mutfak sanatları bölümü 4 yıllıktır. Ancak bazı üniversitelerde isteğe bağlı İngilizce hazırlık programları da bulunur. Uluslar arası veya değil İngilizce bilmek gastronomi kariyerini olumlu etkileyecektir. Ayrıca iş bulmayı kolaylaştıracaktır.

Donanımlı bir gastronomi mezunu olmak için hazırlık okunması isteğe bağlı olsa da iş açısından günümüzde zorunlu gibi gözükmektedir. Bölüm öğrencileri genellikle turizm fakültelerinde eğitim görürler. Mezun olanlar gastronom ünvanı kazanırlar. Ancak gastronomi ve mutfak sanatlarını bölümünün amacı mutfak şefleri veya diğer adıyla mutfak yöneticileri yetiştirmektir.

Gastronomi ve mutfak sanatları bölümlerinde öğrencilerin iki yabacı dil öğrenmesi ve uluslar arası bir yemek kültürü bilgisine sahip olması amaçlanır. Ayrıca mezunlar mutfak şefi olacağı için aynı zamanda onlara işletme bilgilerinin de kazandırılması hedeflenir.

Kendini tüm yönleriyle geliştiren gastronomların iş imkanı oldukça fazladır. Çünkü yeni akımlar yaratıcı, sağlıklı, kolay hazırlanabilir ve cezbedici yemek ve tarifleri zorunlu kılmaktadır.

Aşçılık bölümü ise 2 yıllıktır. Bölüm öğrencileri meslek yüksek okullarında eğitim görürler. Mezun olanlar aşçı ünvanı kazanırlar. Aşçılık öğrencileri özellikle turizm sektörüne bağlı Türk ve Dünya mutfağında çalışmaya uygun bilgi ve becerilerle donatılır.

Aşçılık bölümünden mezun olmak için 30 günlük bir stajın yapılması birçok üniversitede zorunludur. Ancak açık öğretimle aşçılık okumak isteyenlere bir müjdem var. Onlar da staj yoktur.

7) En İyi Gastronomi Üniversiteleri

Dünya genelinde gastronomi alanında öne çıkan birkaç üniversite bulunmaktadır. İşte dünyanın en iyi gastronomi üniversitelerinden bazıları:

 1. Le Cordon Bleu, Fransa: Le Cordon Bleu, dünyanın en tanınmış gastronomi okullarından biridir. Fransa’nın Paris, Lyon ve diğer şehirlerinde ve dünya genelinde farklı ülkelerde kampüsleri bulunmaktadır. Le Cordon Bleu, mutfak sanatları, pastacılık, şarap ve gastronomi alanlarında eğitim verir.
 2. Culinary Institute of America (CIA), ABD: CIA, Amerika Birleşik Devletleri’nin en ünlü mutfak sanatları okullarından biridir. Hyde Park, New York; St. Helena, California; ve San Antonio, Texas gibi farklı yerlerde kampüsleri bulunur. CIA, mutfak becerileri, gıda işletmeciliği ve gastronomi konularında kapsamlı bir eğitim sunar.
 3. Johnson & Wales University, ABD: Johnson & Wales University, gastronomi ve mutfak sanatları alanında önde gelen bir üniversitedir. Providence, Rhode Island; Charlotte, North Carolina; Denver, Colorado; ve Miami, Florida gibi farklı şehirlerde kampüsleri bulunur. JWU, mutfak becerileri, yiyecek ve içecek işletmeciliği, gastronomi ve diğer konuları kapsayan geniş bir programa sahiptir.
 4. Bocconi University, İtalya: Bocconi University, İtalya’nın Milano şehrinde bulunan ve gastronomi ve yiyecek endüstrisi yönetimi konusunda uzmanlaşmış bir üniversitedir. Bocconi, uluslararası bir perspektifte işletme ve liderlik konularında derin bir eğitim sunmaktadır.
 5. Ostelea School of Tourism and Hospitality, İspanya: Ostelea, gastronomi, turizm ve otelcilik alanlarında uzmanlaşmış bir okuldur. İspanya’nın Barselona, Madrid ve Valensiya gibi şehirlerinde kampüsleri bulunur. Ostelea, gastronomi turizmi, yiyecek ve içecek işletmeciliği, turizm yönetimi ve benzeri konularda eğitim verir.

Bu listede sadece birkaç örnek yer almaktadır ve dünyada birçok diğer üniversite de gastronomi alanında iyi bir eğitim sunmaktadır. En iyi gastronomi üniversitesi seçimini yaparken program içeriği, öğretim kadrosu, mezunların başarıları ve kariyer fırsatları gibi faktörleri değerlendirmek önemlidir.

8) Türkiye’nin En İyi Gastronomi Üniversitesi Hangisidir?

Türkiye’de özel olarak gastronomi üzerine eğitim veren birkaç üniversite bulunmaktadır. Ancak, “en iyi” gastronomi üniversitesi olarak nitelendirilebilecek bir tek üniversite bulunmamaktadır. Öğrencilerin gastronomi eğitimi almayı düşündükleri üniversiteleri araştırmaları, program içeriklerini ve mezunlarının başarılarını değerlendirmeleri önemlidir.

Türkiye’de gastronomi alanında öne çıkan bazı üniversiteler şunlardır:

1. Mutfak Sanatları Akademisi (MSA): Gastronomi ve mutfak sanatları konularında eğitim veren özel bir akademidir. Türkiye’nin önde gelen şeflerinden oluşan bir öğretim kadrosu bulunmaktadır.

2. İstanbul Arel Üniversitesi: Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile öğrencilere teorik ve pratik eğitim sunan bir üniversitedir.

3. Okan Üniversitesi: Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile öğrencilere mutfak becerileri, beslenme bilimi ve gastronomi alanında eğitim veren bir üniversitedir.

4. Yeditepe Üniversitesi: Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü ile öğrencilere gastronomi, mutfak sanatları, yiyecek ve içecek işletmeciliği alanlarında eğitim sunmaktadır.

Bu üniversiteler arasında en iyi gastronomi üniversitesi seçimi, öğrencinin tercihlerine, program içeriklerine, öğretim kadrosuna ve diğer faktörlere bağlıdır. Öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılayacak bir üniversiteyi seçmeleri önemlidir.

9) Gastronomi Okuyan Ne Olur?

Gastronomi okuyanlar, yiyeceklerin hazırlanması, sunumu, yiyecek kültürü, gıda endüstrisi ve beslenme gibi konularda derinlemesine bilgi edinirler. Bu sayede çeşitli kariyer fırsatlarına sahip olabilirler. İşte gastronomi okuyanların bazı potansiyel kariyer seçenekleri:

 1. Şef: Gastronomi eğitimi alanlar, şeflik kariyerine yönelebilirler. Yemek hazırlama becerileri ve mutfak tekniklerinde uzmanlaşarak restoranlarda, otellerde, kruvaziyer gemilerinde veya kendi restoranlarını açarak şeflik yapabilirler.
 2. Yiyecek ve İçecek İşletmecisi: Gastronomi mezunları, yiyecek ve içecek işletmelerinde yönetici veya işletme sahibi olarak çalışabilirler. Restoran, kafe, bar, otel veya yiyecek perakendeciliği gibi sektörlerde kariyer yapabilirler.
 3. Gıda Yazarı veya Yemek Eleştirmeni: Gastronomi okuyanlar, yiyecek ve içecek konularında yazılı veya görsel medyada çalışabilirler. Yemek yazıları, yemek kitapları, yemek blogları veya yemek eleştirileri gibi içerikler üretebilirler.
 4. Yiyecek ve İçecek Danışmanı: Gastronomi eğitimi alanlar, yiyecek ve içecek endüstrisinde danışmanlık hizmetleri sunabilirler. Menü planlaması, gıda trendleri, restoran yönetimi ve işletme stratejileri gibi konularda uzmanlık sağlayabilirler.
 5. Gıda Araştırmacısı veya Gıda Mühendisi: Gastronomi eğitimi, gıda araştırmaları ve gıda endüstrisi üzerine çalışmayı da mümkün kılar. Gıda güvenliği, yeni ürün geliştirme, gıda kalitesi ve beslenme gibi alanlarda çalışarak gıda sektörüne katkıda bulunabilirler.
 6. Yiyecek Turizmi Uzmanı: Gastronomi mezunları, yiyecek turizmi sektöründe çalışabilirler. Gastro-turizm paketlerinin tasarlanması, yerel yiyecek deneyimlerinin organize edilmesi ve destinasyonlarda gastronomik turizm etkinliklerinin planlanması gibi görevleri üstlenebilirler.

Gastronomi okuyanlar, bu kariyer seçeneklerinin yanı sıra kendi restoranlarını açma veya yiyecek ve içecek sektöründe girişimcilik yapma gibi fırsatlara da sahip olabilirler. Ancak, kariyer yolunu belirlemek, kişisel ilgi alanlarına, yeteneklere ve hedeflere göre değişebilir.

10) Dünyanın En İyi Gastronomi Kenti Neresidir?

Dünyanın en iyi gastronomi kenti konusunda farklı görüşler bulunmaktadır ve bu değerlendirme kişisel tercihlere göre değişebilir. Ancak, genellikle dünya çapında gastronomi açısından ün kazanmış şehirler arasında aşağıdaki yerler öne çıkar:

 1. Paris, Fransa: Paris, uzun yıllardır dünyanın gastronomi başkentlerinden biri olarak kabul edilir. Şehirde, Michelin yıldızlı restoranlar, geleneksel Fransız mutfağından örnekler sunan boulangerie’ler ve pastane gibi birçok ünlü yer bulunur.
 2. Tokyo, Japonya: Tokyo, dünyanın en zengin ve çeşitli mutfaklarından birine ev sahipliği yapar. Michelin yıldızlı restoranlar, ramen tezgahları, sushi barları ve geleneksel Japon tatlıları gibi birçok farklı lezzet deneyimi sunar.
 3. Barcelona, İspanya: Barcelona, Katalan mutfağının öne çıktığı bir şehirdir. Şehirde tapas barları, deniz ürünleri restoranları ve sokak pazarları gibi birçok farklı lezzet seçeneği bulunur.
 4. Bangkok, Tayland: Bangkok, Tayland mutfağının en iyi örneklerini sunan bir gastronomi merkezidir. Sokak yemekleri, gece pazarları ve Michelin yıldızlı restoranlarla ünlüdür.
 5. New York, ABD: New York, dünya çapında çeşitlilik açısından zengin bir gastronomi sahnesine sahiptir. Şehirde farklı kültürlerden geleneksel ve yenilikçi yemeklerin sunulduğu birçok restoran bulunur.

Yine de, dünyadaki birçok şehirde gastronomi açısından harika deneyimler yaşanabilir. En iyi gastronomi kenti tercihi kişisel tercihlerinize ve damak zevkinize bağlı olacaktır.

Kaynakça
1) https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J385v04n02_03

2) https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1300/J385v05n04_01?journalCode=wcsc20

1 Yorum

 1. Selim Aralık 4, 2016

Ne düşündüğünüz bizim için çok önemli!